Transparantie

Consumenten zijn zich steeds bewuster van wat ze kopen en consumeren. Ze zetten daarbij de kwaliteit van leven voor volgende generaties meer centraal. Denk hierbij aan thema’s als natuur en milieu, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en ‘maatschappelijk verantwoord’. Ze verwachten dat retailers hier net zo bewust mee omgaan. Dat wil zeggen: consumenten eerlijk informeren over hun doen en laten, en open zijn over zowel proces als product.

Lokaal

Consumenten hechten waarde aan lokale producten, die bovendien aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: hoge kwaliteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid. Bij voedsel speelt vooral ‘vers’ een specifieke rol. Ze vinden dit belangrijk, omdat plaatselijke ondernemers hiermee bijdragen aan de lokale economie. Bovendien roepen dit soort producten een gevoel van persoonlijkheid en kwaliteit op.

Verantwoord ondernemen

Open en eerlijk

Consumenten willen weten wie een retailer is en wat hij doet. Ze verwachten dat hij eerlijk en open is over de herkomst van zijn producten, en hoe ze zijn gemaakt. Dit betekent dat retailers hierover naar buiten moeten treden. Internet en sociale media versterken deze behoefte. De consument kan namelijk overal informatie vandaan halen en zijn mening delen. Leuk bij goed nieuws, maar de medaille heeft twee kanten: doen retailers iets verkeerd, dan willen consumenten dit ook weten.